Tájékoztató a vállalkozó kivitelezői nyilvántartásba vételről

Nyomtatás

Stoll Gáborné
2009. november 25., szerda


Az 1997. évi LXXVIII. Építési törvény 39. § (2) alapján üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) az folytathat,

Minden vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles, az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni. Köteles továbbá az EGT tagállamokból, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező, valamennyi szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenységét az MKIK -hoz bejelenteni.
Azon vállalkozások / vállalkozók, akik kivitelezői tevékenységüket 2009. október 1-je előtt már folytatták, illetve megkezdték, ezen bejelentésüket legkésőbb 2010. január 31-ig kötelesek megtenni. Azon vállalkozások / vállalkozók, akik kivitelezői tevékenységüket 2009. október 1-je után kezdik meg, azok bejelentésüket a kivitelezői tevékenység megkezdését követő, legkésőbb 5 munkanapon belül kötelesek megtenni.
A bejelentés módja:
Az elektronikus regisztrációs segítő szoftver elkészültéig „pdf” formátumban letölthető adatlap számítógépen történő kitöltése, kinyomtatása, majd cégszerű aláírás után postai úton küldhető be az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda - 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. címre.
Számítógéppel nem rendelkező ügyfelek, vagy az MKIK-nál, vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen beszerezhető, nyomdai úton előállított nyomtatvány kitöltése és cégszerű aláírása után, postai úton nyújthatják be regisztrációs kérelmüket az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda – 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. címre, vagy személyesen is benyújthatják valamennyi területi kereskedelmi és iparkamara ügyfélszolgálatán.
A bejelentést követően, az esetleges változás bejelentési kérelmüket ugyan ezen űrlap felhasználásával tehetik meg.
Területi kamarák ügyfélszolgálatai:
Az adatlap két részből – kötelezően kitöltendő és önkéntesen megadható adatokból – áll. A nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a nyilvántartási szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.
A bejelentő által közölt, a nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát mind az építésfelügyeleti hatóság, mind az MKIK, valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák ellenőrizhetik.
A benyújtott kérelmek, csak az igazgatási szolgáltatási díj – az MKIK elkülönített számláján történő – jóváírását követően bírálhatók el.
Az 5.000,- Ft-os igazgatási szolgáltatásidíjat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizető adószámának feltüntetésével kérjük átutalni, vagy a kamaránál készpénzben befizetni.
 
A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.
A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása nyilvános, azaz Interneten az MKIK weblapjáról – a szoftver elkészülte után – szabadon elérhető.
A vállalkozó kivitelezői nyilvántartás tartalmazza a bejelentő által közölt adatokon túl,

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása részét képezi azoknak a szolgáltatóknak a névjegyzéke, amelyeknek az építésfelügyeleti hatóság, vagy a nyilvántartásból való törlésével az MKIK jogerősen megtiltotta a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatását.
 
További információért hívja call-centerünket: 430-6160
 
A kitölthető adatlapok 7.0 vagy annál nagyobb verziószámú Adobe Reader programmal nyithatók meg. A program legújabb ingyenes verziója az alábbi linkről letölthető:
 
http://get.adobe.com/reader/