Hungarian (formal)Slovenčina (Slovenská republika)
Analýza hospodárstva Analýza krajiny Slovenská - analýza krajiny

Slovenská - analýza krajiny

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

Všeobecné informácie

Oficiálny názov: Slovenská republika (SR)
Dátum vzniku štátu: 1. január 1993
Štátne zriadenie: republika
Politický systém: parlamentná demokracia (150 poslancov volených na 4 roky)
Prezident: Ivan Gašparovič (od r. 2004), volený na 5 rokov
Predseda vlády: Robert Fico (od r. 2006)
Štátne symboly: štátny znak, vlajka, pečať a hymna „Nad Tatrou sa blýska“

 

 

 

Členstvo v medzinárodných organizáciách: EÚ (od 1. mája 2004), NATO, OSN, UNESCO, OECD, OBSE, CERN, WHO, INTERPOL atď.
Medzinárodné kódy: SK, SVK, čiarový kód 858
Rozloha: 49 035 km2
Poloha: Stredná Európa (17° až 22° v.z.d., 47° až 49° s.z.š.)
Stred a sever krajiny je hornatý (Karpatský oblúk), pre juh a východ sú typické nížiny (dôležité poľnohospodárske oblasti). Najvýznamnejšia slovenská rieka Dunaj spája hlavné mesto SR Bratislavu s dvoma hlavnými mestami susedných štátov - Viedňou a Budapešťou.


Čas: stredoeurópsky čas (+ 1 hod. od GMT) letný čas od marca do novembra je + 2 hod. od GMT


Nadmorská výška: najvyšší bod Gerlachovský štít (2655 m.n.m.), najnižší bod rieka Bodrog (95 m.n.m.).


Podnebie: Mierne klimatické pásmo, striedajú sa štyri ročné obdobia, priemerná teplota v zime -2°C (najchladnejší mesiac január, najchladnejšia oblasť Vysoké Tatry), v lete 21°C (najteplejšie mesiace júl a august, najteplejšia oblasť Podunajská nížina). V niektorých pohoriach sa drží sneh priemerne 130 dní v roku.


Hranice so susednými štátmi: Maďarsko (679 km), Poľsko (597,5 km), Česká republika (265 km), Rakúsko (127,2 km), Ukrajina (98 km)


Územnosprávne členenie: 8 samosprávnych krajov (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický), 79 okresov, 138 miest, 2891 obcí (vrátane miest)

 

Hlavné mesto: Bratislava (426 091 obyvateľov k 31.12.2006)
Počet obyvateľov: 5 413 548 k 31.3.2009
Hustota zaľudnenia: 110/km2
Štátny jazyk:  slovenský


Náboženstvo:
- veriaci približne 84,1%, z toho:
rímskokatolíci (68,9%), evanjelici (6,9%), gréckokatolíci (4,1%), reformovaní kresťania (2%), pravoslávni (1%)
- iné, nezistené 4,1 %
- bez vyznania približne 13%


Mena: EURO (od 1.1.2009)


Štátne sviatky (sú zároveň dňami pracovného pokoja):

1. január - Deň vzniku Slovenskej republiky
5. júl - Sviatok sv. Cyrila a Metoda
29. august - Výročie SNP
1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky
17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu


Dni pracovného pokoja:
6. január - Zjavenie Pána (Traja králi)
Veľký piatok
Veľkonočný pondelok
1. máj - Sviatok práce
8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom
15. september - Sedembolestná Panna Mária
1. november - Sviatok všetkých svätých
24. december - Štedrý večer
25. december - Prvý sviatok vianočný
26. december - Druhý sviatok vianočnýAdministratívne kraje na Slovensku

 


 
Praktické informácie


DAŇOVÉ A COLNÉ PREDPISY


V rámci EÚ dovoz a vývoz tovarov nie je nijako obmedzený, a to ani v prípade tovarov určených na súkromné účely. Na Slovensko si teda možno na súkromnú spotrebu priniesť z iných členských štátov ľubovoľné množstvo tovaru, a to bez povinnosti ďalšieho platenia akýchkoľvek daní na Slovensku - totiž v prípade súkromných nákupov, DPH a spotrebná daň za tovar, ktorý podlieha týmto daniam, sú už zahrnuté v jeho cene a platia sa pri nákupe v tom členskom štáte EÚ, v ktorom bol tovar nadobudnutý. V prípade niektorých tovarov podliehajúcich spotrebnej dani (alkohol a alkoholické nápoje, tabakové výrobky) však platí pravidlo, že tieto tovary si musí  sama prepravovať tá osoba, ktorá ich nadobudla v inom členskom štáte  - nesmie si ich nechať zaslať a ani nechať prepraviť inou osobou  a nesmú byť predmetom ďalšieho predaja.


Mimo EÚ je možné doviezť alebo vyviezť bez cla nasledovné množstvá:
200 cigariet alebo 100 krátkych cigár alebo 50 cigár alebo 250 gramov tabaku
1 liter liehu nad 22 % obj. alebo 2 litre alkoholizovaného vína alebo šumivého vína
2 litre nešumivého vína
Parfum - 50 gramov
Toaletná voda - 250 ml
Iný tovar do hodnoty 175 €
Obmedzenia sú znížené na 90 € pre cestujúcich do 15 rokov.
Prevoz domácich zvierat je povolený len s patričným veterinárnym osvedčením. Zbrane sa môžu vyvážať výhradne so zbrojným sprievodným listom.


Pri vývoze platia v podstate tie isté limity ako pri dovoze. Predmety s umeleckou a historickou hodnotou podliehajú licencii a clu.
 
AKÝM JAZYKOM SA DÁ DOROZUMIEŤ
Angličtina a nemčina sú najviac rozšírené cudzie jazyky. Menej častá je znalosť francúžštiny, španielčiny, taliančiny alebo ruštiny. Na juhu Slovenska sa často používa maďarčina.


POŠTA
Pošty sú k dispozícii vo všetkých obciach a poskytujú aj bankové služby (Poštová banka). Pošty sú otvorené od pondelka do piatku od 8:00 - 18:00 a v sobotu do 13:00. Hlavné pošty vo väčších mestách alebo v obchodných centrách sú otvorené denne do 20:00 hod. Poštové známky na pohľadnice a listy je možné zakúpiť priamo na poštách alebo v niektorých novinových stánkoch. 50g list posielaný v rámci SR 2. triedou stojí 0,33 €, posielaný 1. triedou a doporučene stojí 1,03 €. 50g list 2. triedy posielaný zo SR do susedného štátu stojí 0,73 €, do ostatných štátov Európy stojí táto služba 0,93 €. Do všetkých ostatných štátov sveta stojí poslanie 50g listu 1,13 €.
 
 
AKO TELEFONOVAŤ
Medzinárodný volací kód SR: 00421
Mobilní operátori na území SR: Orange, T-mobile, Telefónica O2
Slovensko je veľmi dobre pokryté mobilnými telefónnymi sieťami, ktoré umožňujú telefonovanie aj z niektorých tatranských štítov. Bez signálu sú len veľmi odľahlé oblasti.
V mestách možno použiť verejné telefónne búdky, ktoré prijímajú mince alebo telefónne karty. Karty sa dajú zakúpiť na poštách alebo v niektorých novinových stánkoch.


Non stop informácie o telefónných číslach (platené):

V rámci SR 1181
Medzinárodné 12 149

Predvoľby jednotlivých miest:

Banská Bystrica 048
Bardejov 054
Bratislava 02
Dunajská Streda 031
Humenné 057
Košice 055
Levice 036
Liptovský Mikuláš 044
Lučenec 047
Martin 043
Michalovce 056
Nitra 037
Nové Zámky 035
Poprad 052
Považská Bystrica 042
Prešov 051
Prievidza 046
Rožňava 058
Senica 034
Spišská Nová Ves 053
Topoľčany 038
Trenčín 032
Trnava 033
Zvolen 045
Žilina 041