Hungarian (formal)Slovenčina (Slovenská republika)
Analýza hospodárstva Okresné a regionálne analýzy

KOŠICE-Regionálna komora

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

Prehľad prezentácie: www.monetacassovia.sk/download/final-sopk-hu-sk.zip

   

Prezentácia Košickej obchodnej a priemyselnej komory

Napísal Dócs Beáta Streda, 21 Júl 2010 11:41

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

Prehľad prezentácie: www.monetacassovia.sk/download/final-sopk-hu-sk.zip

 

   

Okresné a regionálne analýzy

Napísal Dócs Beáta Pondelok, 18 Január 2010 09:20

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

FINANČNÉ A EKONOMICKÉ DOPADY KRÍZY,
MOŽNÉ MIESTNE ODPOVEDE

dr.Szilágyiné Baán Anna
tajomníčka

Obchodná a priemyselná komora župy Borsod-Abaúj-Zemplén

V lete roku 2008 zo Spojených štátov dorazila prekvapivá správa o kolapse v bankovníctve, o prepade v oblasti nehnuteľností ako aj o výraznom poklese vo výrobe v automobilovom priemysle.
Maďarská verejnosť to všetko sledovala ako vzdialenú zaujímavosť, a v tom čase bolo len málo ľudí, ktorí už vtedy varovali a predpovedali, že pôjde o veľký problém, ktorý môže mať na oslabené Maďarsko oveľa horší dopad, ako na iné krajiny. Politici ukľudňovali, a analytikov obviňovali zo šírenia poplašných správ.

Medzitým, v jednom z najchudobnejších regiónov Maďarska, v Severnom Maďarsku, prichádzali podnikatelia s čoraz smutnejšími novinkami. Stavebný priemysel sa takmer úplne zastavil, dodávky "just in time" dodávateľov automobilového priemyslu neboli prebrané ich odberateľmi. To čo bolo dovtedy závideniahodné, takmer výlučne na nemecký trh orientované spoločnosti, firmy teraz zdesene zistili, že ich dlhoroční zahraniční obchodní partneri zrušili objednávky z minúty na minútu. Vtedy pochopili situáciu a začali prijímať potrebné opatrenia.

Čítať celý článok: Okresné a regionálne analýzy

   

KOŠICE-okresné a regionálne analýzy

Napísal Dócs Beáta Utorok, 12 Január 2010 10:05

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

Administratívne kraje na Slovensku

 

 

Geografia a územné charakteristiky Košického kraja

 

 

Košický kraj sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenska. Na severe hraničí s Prešovským krajom a na západe s Banskobystrickým krajom. Na juhu susedí so župou Borsod-Abaúj-Zemplén regiónu severného Maďarska, na východe s Užhorodským krajom Ukrajinskej republiky.
Slovenské Rudohorie s najvyššími vrchmi kraja, Stolicou 1476 m n.m. a Kohútom 1405 m n.m. je situované na západe kraja. Nížinnú čast' tvorí najmä Košická kotlina, otvorená smerom na juh. V centrálnej časti územia sa tiahnu Slanské vrchy. Vo východnej časti kraja je situovaná Východoslovenská nížina, ktorej centrálnu čast' tvorí Východoslovenská rovina, kde sa nachádza najnižšie položený bod Slovenska (94 m n.m.). V juhovýchodnej, prevažne rovinatej časti kraja sa nachádzajú Zemplínske vrchy. V severovýchodnej časti Košického kraja sa nachádzajú Vihorlatské vrchy.
Významnejšie geotermálne pramene sa nachádzajú v Košickej kotline (okres Košice- okolie), v okolí obce Ďurkov a v podhorí Vihorlatu (okres Michalovce, Trebišov, Sobrance). Minerálne vody s liečivými účinkami sa využívajú v Sobraneckých kúpeľoch.
Kraj má veľké prírodné bohatstvo a značné množstvo veľkoplošných a maloplošných chránených území, ktoré poskytujú potenciál pre rozvoj cestovného ruchu. Z veľkoplošných okrem Národných parkov (NP) Slovenský raj a Národný park Slovenský kras existujú ďalšie významné lokality - biosférická rezervácia a chránené krajinné oblasti (CHKO) Vihorlat a Latorica.

Čítať celý článok: KOŠICE-okresné a regionálne analýzy

   

Činnosť Košickej Regionálnej Komory SOPK

Napísal Administrator Pondelok, 04 Január 2010 11:12

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

Spolupráca s obchodnými a priemyselnými komorami v zahraničí (organizovanie obchodných misií, seminárov, kooperačno-hospodárskych stretnutí, publikovanie obchodných ponúk, vyhľadávanie obchodných partnerov, výmena obchodno-politických dokumentov a iných informácií a pod.).

Právne, finančné a colné poradenstvo v obchodných veciach.

Colno-certifikačná agenda (vystavovanie ATA karnetov, overovanie certifikátov o pôvode tovaru, obchodných faktúr, splnomocnení, “vyššej moci”, kontraktačných zmlúv, referenčných listov a pod.,).

Knižnično-informačné služby (poskytovanie kontaktných údajov o zahraničných a domácich firmách a iných informácií o podmienkach obchodovania a podnikania vo vybraných krajinách).

Vzdelávacia činnosť (organizovanie školení, seminárov a konferencií k najaktuálnejším otázkam v medzinárodnom obchode, obchodnej logistiky a podnikania).

Vydavateľská činnosť (vydávanie vlastných odborných publikácií, publikovanie všeobecne platných noriem v medzinárodnom obchode, vydávanie špeciálnych publikácií technického, ekonomického a legislatívneho zamerania).

Riešenie majetkových sporov vo vnútroštátnom a medzinárodnom obchode prostredníctvom rozhodcovského súdu SOPK v Bratislave.

Propagácia členov SOPK prostredníctvom informačnej siete Medzinárodnej obchodnej komory so sídlom v Paríži a ďalšími informačnými médiami v spolupráci s obchodnými a priemyselnými komorami v zahraničí.

Sprostredkovanie a zverejňovanie obchodných ponúk a iných obchodných informácií pre zahraničných a tuzemských subjektov.

Prezentácia a zastupovanie členov obchodnej komory na domácich a zahraničných výstavách a na ostatných akciách.

Spolupráca so zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky v zahraničí, spolupráca s veľvyslanectvami pôsobiacimi na území Slovenskej republiky a ich obchodnými oddeleniami.

Príprava a realizácia projektov zo štrukturálnych fondov.

   

Stránka 1 z 2

Začiatok Dozadu 1 2 Dopredu Koniec